top of page

Viktigt att känna till

Våra hundar behöver i allra högsta grad fysioterapeuter som kan hjälpa till att lokalisera, behandla och förebygga muskulära och ledrelaterade besvär. Problemen hos våra hundar har ökat, men vi har också blivit duktigare på att uppmärksamma olika besvär. Vården har utvecklats enormt de sista åren och vi har därmed mycket bättre möjlighet att hjälpa våra vänner. Med ett bra samarbete mellan veterinär och fysioterapeut kan otroliga resultat uppnås! Hunden är människans bästa vän, men det borde väl vara lika självklart att vända på meningen och kunna säga att människan är hundens bästa vän! Det är viktigt att känna till att det föreligger en skillnad mellan en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och en certifierad hundfysioterapeut. Ett diplom eller certifikat kan vem som helst utfärda.. Du som djurägare har själv enligt bestämmelserna ett stort ansvar att själv kontrollera vart du tar din hund och vem du tillåter behandla din hund.

En legitimerad fysioterapeut har minst 3 års medicinsk universitetsutbildning/kandidatexamen bakom sig och oftast en rad vidareutbildningar. För att arbeta under legitimation på djur krävs en vidareutbildning inom veterinärmedicin och sedan ett godkännande hos Jordbruksverket. För att bli legitimerad ställs höga krav och det finns därmed ett skydd genom socialstyrelsen och jordbruksverket. Det är förstås inte självklart att man är duktig bara för att man har en legitimation, men det gagnar dig som djurägare att träffa legitimerad vårdpersonal på fler än ett sätt. Det är betydligt mer osannolikt att någon allvarlig missbedömning sker. Man bör vara noggrann i vårdvalet av sin hund och du har som hundägare rätt att ställa frågor och få erforderliga svar. Det finns gott om duktiga och seriösa terapeuter, det är dock viktigt i medicinska frågor att man i första skedet vänder sig till legitimerad vårdpersonal som omfattas av djurhälsopersonalens lagar och regler. Läs mer på Jordbruksverket - Övrig personal inom djurens hälso- och sjukvård Samarbetet mellan vårdpersonal är A och O mellan alla samtliga yrkeskategorier.

コメント


bottom of page