top of page

Behandlingsmetoder
Jag utför behandlingar som är både led och mjukdelsrelaterade och använder behandlingsmetod riktat mot det problem/besvär som varje individ har.


Egentligen syftar alla behandlingsmetoder till samma sak, att öka blodcirkulationen för att stimulera kroppens egna läkning, smärtlindring genom endorfinfrisättning, muskelrelaxering, öka elasticitet och smidighet i vävnaden, öka ev. inskränkt rörelseförmåga och funktion och genom detta återställa kroppens balans och tillfrisknande.


Man kan uppnå dessa mål genom fler behandlingsmetoder och vad man väljer kan både bero på vilken typ av problem hunden har och vad som terapeut föredrar att arbeta med.

Kommentare


bottom of page