top of page

Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter kännetecknas av en så kallad myofasciell smärta med utstrålande karraktär som är belägen centralt i muskelbuken.


Man klassar triggerpunkter som aktiva eller latenta och smärtan uppkommer vanligen efter långvarig överbelastning (tex. avlastning i samband med hälta) eller vid akuta mjukdelsskador, infektioner eller stress. Smärtan upplevs som ilande och intensiteten kan variera. En aktiv triggerpunkt känns hela tiden, medan en latent endast gör ont vid provokation. När man bedömer triggerpunkter hos hund tittar man på intensiteten av hundens reaktion i förhållande till provokationsgraden.Triggerpunkter kan behandlas på olika sätt, men vanligtvis krävs behandling från terapeut. Ibland kan triggerpunkter släppa efter en tids rehabilitering utan behandling, men om de finns kvar efter en tids hemmabehandling och träning bör de alltid behandlas, då det efter en tid kan ge ökade besvär och leda till förkortad muskulatur och svaghet. Triggerpunkter är mycket smärtsamma och lasern är ett utmärkt behandlingsredskap, då den är mycket effektiv samtidigt som behandlingen inte är smärtsam. Behandlingseffekten påverkas dock av laserns effekt, vilket innebär att en högeffektslaser vanligen ger bättre resultat.

bottom of page