top of page

Stretching

Stretching betyder töjning och innebär en manuell behandling av muskulaturen där muskelns ursprung och fäste fjärmas.

Djur stretchar ofta instinktivt själva, men då de får en skada eller andra problem i rörelseapparaten upphör djuret ofta med detta då det upplevs som obehagligt.

En frisk hund med god anatomi föds med ett rörelsemönster som medger en full rörelsebana. Med ökad ålder, skada eller i samband med hård träning kan denna rörlighet inskränkas, dels på grund av att muskelvävnaden blir mindre elastisk samt att den genom träning blir starkare och därmed kortare. Om man inte töjer ut vävnaden finns risken att hunden på sikt utvecklar belastningsrelaterade problem, såsom exempelvis artros samt att hundens förmåga att utveckla kraft minskar.


Även funktionen blir påverkad av en förkortad muskulatur samt att risken för skador ökar avsevärt då en kort muskulatur inte är lika töjbar och har därmed lättare att brista. Det optimala är att man underhåller sin hund så att detta aldrig uppträder, för då har muskulaturen som regel redan hunnit blivit stram och det är då betydligt jobbigare för hunden/katten att försöka uppnå normal rörlighet igen. Det är obehagligt att stretcha en stram muskel, det får aldrig göra ont, utan man måste alltid arbeta med en ordentligt uppvärmd muskel samt att man måste utföra töjningen med regelbundenhet, så att resultat uppnås. Det är ingen idé att gå på för hårt, då detta endast upplevs som obehagligt, vilket medför att man istället spänner sig, vilket gäller både djur och människa. Katter är betydligt mer sällan strama, men hos hund förekommer många olika typer av besvär från muskulaturen, som ofta innebär både spänningar och stramhet.


Det är viktigt att få hjälp att lokalisera varje individs specifika problem, då man inte kan generalisera raser, skador och åldrar. Genom en noggrann undersökning av rörelseapparaten kan djurägaren få hjälp att lokalisera både ledrelaterade besvär, men även tillhörande eller separata mjukdelsbesvär. Därmed kan man i ett så tidigt stadium som möjligt få ett program och guidning i hur man bäst riktar in sin hemmabehandling för att undvika skador och uppnå optimal funktion och prestation.

Eventuellt vid behov kan man parallellt utföra stödbehandling från klinik, dels för att påskynda resultat, men även för att underlätta för djurägarens arbete hemifrån, då det kan vara svårt att till en början behandla mjukdelar med problem.


Det kan vara lättare att underhålla resultat som uppnåtts från klinisk behandling.

Läs mer om stretching i boken Hundmassage och stretching, låt tassarna vila

Comments


bottom of page