top of page

Massage

Massage är en urgammal behandlingsmetod för mjukdelar och är mycket uppskattat av såväl människor som djur.

Genom att med händerna mekaniskt bearbeta mjukdelar, ffa muskulatur kan man uppnå de mest fantastiska resultat.

Behandlingen syftar till att öka cirkulationen, mjuka upp vävnaden och öka eller bibehålla smidighet och rörlighet i mjukdelarna, vilket i sin tur befrämjar ledernas rörlighet och funktion.


Andra effekter av massage är att blodtryck sänks, slaggprodukternas transport påskyndas och sist men inte minst ger ett välbefinnande och verkar avstressande.

Kommentit


bottom of page