top of page

Integritetspolicy/GDPR

Dog Totality

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

GDPR (General Data Protection Regulation) - den nya EU-förordningen som började gälla den 25 maj 2018 ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL), som reglerar hur företag får behandla personuppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras av Hundkuranten Stockholm och hur vi behandlar den data som samlas in och sparas.PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Dog Totality ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Hundkuranten Stockholm, org.nummer 7304261600, Blockhusvägen 44, 18746 Täby.


DÄRFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dog Totality samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du skall kunna genomföra köp i form av konsultationer, behandlingar och utbildning.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund samtidigt som vi följer gällande lagstiftning för bokföring och förande av journal.DESSA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG

Namn

Telefonnummer

Adress

E-postadress

Personnummer

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag - exempelvis Bokföringslagen och Patientdatalagen.


DE HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

På Dog Totality hanteras dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast nödvändig information och detta görs enbart av personer som behandlar den.


Dog Totality kan komma att lämna dina uppgifter till tredje part - dock aldrig till andra än Boka Direkt (bokningssystemet), Mawik (journalsystemet) och veterinär/djursjukhus.

Dog Totality säljer aldrig dina personuppgifter vidare.


RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade på dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas till, raderas eller kompletteras.


Dog Totality kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag men vill göra dig medveten om att det finns lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter.

Exempel på detta är den lagstiftning som gäller för bokföring, skatter liksom även för upprättande av journaler.


KONTAKTINFORMATION

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: hundkuranten@gmail.com om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Comments


bottom of page