top of page

Friskvård

Friskvård innefattar egentligen allt som aktivt hjälper en individ att förbli frisk. Hit räknas förebyggande behandlingar, hygien, mental & fysisk träning samt kosthållning. Friskvården ser vi som ett viktigt komplement då det minskar hundens risk för skada och ohälsa.Idag har friskvården vuxit sig större och större. Många djurägare har insett vikten av att redan tidigt underhålla hundens fysik, dels för att hunden ska må bättre, kunna prestera bättre samt framför allt förebygga skador! Det finns fler kategorier inom friskvården, dels förebyggande undersökningar, förebyggande träning, förebyggande/underhållande behandlingar (tex. massage), kosthållning, att hålla en hälsosam vikt samt att det idag finns en mängd produkter som syftar till friskvård för hunden.


Genom att lära sig att utifrån individens förutsättningar målinriktat fysträna sin hund, samtidigt som man lägger upp en medveten kosthållning och förebyggande underhåller muskulaturen kan man uppnå oanade resultat vid tävling samt förbättra livskvalitet och förlänga livslängd på sin kamrat. Intresset för friskvården har idag ökat enormt och det är med stor glädje jag ser, bara sedan några år tillbaks, en betydligt mer medveten och god hundhållning, både gällande friskvård och rehabilitering av hund. Rehab. och friskvård har kommit för att stanna, resultaten talar för sig själv och jag ser fram emot att följa ytterligare utveckling inom dessa områden kommande år!


Du är varmt välkommen om du önskar hjälp med att antingen ge din hund en förebyggande kontroll/besiktning där du i tidigt skede kan få information om din hunds muskel och ledstatus. Genom att göra en rörelse och funktionsanalys samt utföra en grundlig led och muskelundersökning kan du tidigt få hjälp att upptäcka om din hund har några oupptäckta problem i rörelseapparaten, eller om det helt enkelt finns några andra fynd som kan vara bra för dig att känna till- tex. information om var du bör lägga mest energi på att massera eller om din hund är stram eller har någon svaghet.Idag tränas många av våra hundar på en nivå som motsvarar elitidrott. Inom humansidan skulle ingen idrottare komma på tanken att slarva med vare sig fysträning eller underhållning av muskulaturen. Att skaffa sig en god kunskap om hundens anatomi och träningsfysiologi är grunden för ett lyckande, både vad det gäller resultat men framförallt för att hålla sin hund skadefri! Det är viktigt att analysera den gren man tränar, för att se vilka fysiska krav och belastningar just den sporten innebär! Intresset har ökat i och med att kunskapen och insikten om friskvårdens betydelse blivit större!Boka gärna in en föreläsning (till klubben, företaget eller privata grupper- tex. träningsgrupper) inom området friskvård för att ytterligare öka er kunskap!
bottom of page