top of page

Fredrik Andreasson

Fredrik Andreasson

Polishunden Svea och pensionerade polishunden Kaiser vill tacka Anna Nähl för hennes proffsiga förhållningssätt och kunskap.

Till Anna går man om man vill få inledande sjukgymnastik.

Även långsiktig träning som stärker och bygger upp hunden genom hela livet har vi fått mycket hjälp med och för vår del har det gjort att vi kunnat fortsätta arbeta som tjänstehundar och fått ett bra liv som pensionär!

Tack Anna!

bottom of page