top of page

Camilla Kandare

Camilla Kandare

Jag kom i kontakt med Anna första gången då hon var min lärare på kurser i fysioterapi och massage för hund. Med sin gedigna kunskap, stora erfarenhet och starka engagemang var det en oerhörd förmån att få lära sig av henne. Anna är rak och tydlig, mycket inspirerande och har dessutom en stor portion humor vilket gjorde hennes lektioner till ett sant nöje!

När jag senare behövt söka hjälp för problem i rörelseapparaten hos egna hundar har det varit helt självklart att vända sig till Anna och det är också henne jag hänvisar andra hundägare till. Anna har helt enkelt smått magiska händer - jag känner mig alltid helt trygg med att hon kommer att hitta var hundens problem sitter, även det som andra inte hittar.

Ett besök hos Anna är alltid lika lärorikt. Hon är generös med sin kunskap och tar sig verkligen tid att ingående förklara vad som pågår med hunden, vilket är så viktigt för att man som hundägare ska kun-na vara en del av rehabiliteringsprocessen. Därtill ger hon tydliga och konkreta anvisningar för motion och träning, samtidigt som hon gör det enkelt nog för att det ska vara lätt att lyckas när man kommer hem. Jag upplever att man brottas med så mycket rädsla och oro när man har en hund som har ont, men jag brukar lämna Anna med en känsla av trygghet och tillförsikt.

Den stabiliseringsträning och övningar för kroppskontroll som Anna givit oss har varit oerhört effek-tiva, enkla att göra och dessutom väldigt roliga för hunden! En av mina tidigare daghundar, franska bulldogen Sture, var Annas patient under många år för återkommande ryggbesvär. Sture absolut älskade sina dagliga träningspass hemma, han brukade gå till balansplattan och be om att få träna! An-nas behandlingar och träningsprogram gav Sture inte bara bättre fysisk status utan också mental stimulans och aktivering och helt enkelt en massa glädje. Jag kan ärligt säga att jag inte tror att Sture med sina besvär fått så många år av livskvalitet utan Annas kvalificerade hjälp. Och när det gäller en högt älskad familjemedlem finns det ingen större gåva.

Just denna helhetssyn utmärker Anna, hennes behandlingsplaner genomsyras av ett holistiskt synsätt som inte bara innefattar hundens fysik utan hela livssituation, personlighet och välmående. Det är inte bara Annas anmärkningsvärda skicklighet som terapeut som gör henne speciell, utan det jag värdesät-ter minst lika mycket är hennes stora empati och känsla för och med hunden. Hennes fina och inkän-nande sätt att bemöta hunden på gör både hund och ägare avslappnade. Anna ser hela hunden och kommer alltid att stå på hundens sida vilket gör att jag har total tilltro till henne. När jag nu precis haft lyckan att få välkomna lilla franska bulldogvalpen Blenda till familjen var det givet att åka och besöka Anna så att de kan få en relation redan från start och jag som valp”förälder” få goda råd och inspira-tion.

Mina hundar betyder allt för mig och Anna är helt enkelt den enda jag vågar anförtro dem åt!

bottom of page