top of page

Anders Hallgren

Anders Hallgren

Jag har arbetat med beteendeproblem hos hundar I över 50 år, skrivit ett 30-tal böcker I ämnet och utbildat instruktörer och hundpsykologer. Tidigt I min verksamhet blev jag införstådd med att hundar med problembeteenden hade smärtproblem och de vanligaste smärtorna satt i rörelseapparaten, det vill säga, i muskler, leder och rygg, fysioterapeuternas specialområde. Jag fick en stor respekt för ämnet fysioterapi när jag såg vad utövarna kunde åstadkomma. Sedan dess har jag sett samarbetet med en fysioterapeut som en förutsättning för att hjälpa en hund med problembeteende.

På 1990-talet genomförde jag en undersökning som visade att det var lika vanligt med ryggproblem hos hundar som hos människor, cirka 60%, vilket ytterligare betonade vikten av samarbetet med fysioterapeut. En annan vanlig orsak till smärta hos hundar hänger ihop med överansträngda och skadade muskler. Om man betänker att hundar som leker, jagar eller arbetar inom polisen rör sig lika hårt som fotbollsspelare så kan man ju lätt inse att de belastar kroppen hårt i accelerationer, tvärvändningar, hopp och när de rullar omkull, precis som fotbollsspelarna som ju ofta får skador. Nu finns en skillnad som ökar skaderisken för en hund – innan fotbollsspelaren går ut på planen ägnar han eller hon minst en timme med att värma upp musklerna. En hund får vanligtvis ingen uppvärmning alls innan den utsätter sin kropp för ansträngning.

Jag läste Annas (tidigare: Holmgren, nu Nähl) och hennes kollegors böcker Fysträning för hund, Hundmassage och stretching och Rehabilitering för hund när de publicerades och förstod han hon hade en gedigen utbildning. Jag kontaktade henne och fick hjälp med min egen hund som hade smärtor. Hennes handlag var mjukt och fint och min hund, som var lite skrämd för sjukbehandling av dåliga erfarenheter, hade totalt förtroende för henne – vilket givetvis jag också fick. Och min hund fick en korrekt diagnos och blev botad.

Det handlar alltså inte bara om själva kunskaperna och skickligheten sitt arbete som jag värderar, utan framför allt sättet att vara med en hund, respekten för individen, konsten att visa hunden att man är försiktig och hänsynsfull. Här är Anna. Hon ser inte bara muskler, rygg och leder – hon ser hela hunden och den fina varelse den är.

I mitt arbete blev därefter Anna den fysioterapeut som jag rekommenderade först av alla. Till och med hundägare som bodde många timmars resa bort blev hennes första val, vilket de aldrig ångrade. Jag håller Anna för att vara vår skickligaste och mest ödmjuka fysioterapeut som vi har.

Anders Hallgren

bottom of page