top of page

Frågor & Svar

  • Varför får man så olika råd och svar?
    Går man till 10 olika experter, får man som regel 10 mer eller mindre skiftande råd och svar. Det här kan vara extremt frustrerande och leda till stor osäkerhet. Varför är det så här då? Hur ska man veta vilka råd som är bra? Hur ska man veta vilka som talar sanning och vilka som ljuger? Hur ska man veta vilka som är kompetenta eller inkompetenta? Svaret är egentligen väldigt enkelt. De flesta frågor har som regel flera möjliga svar. I dom allra flesta fall bär väldigt många vägar till Rom. Alltså betyder det som regel att ”experterna” varken ljuger eller är inkompetenta. När det gäller medicinska frågor så finns det naturligtvis en bas av vetenskap som man som medicinskt ansvarig personal har att förhålla sig till. Men man måste ha i åtanke att det är högst individuellt vilka erfarenheter man har och vilken teoretiska kunskap man utgår ifrån. Baserat på hur man behandlat ett tidigare problem, får man en positiv kontra negativ erfarenhet av den givna lösningen, vilket gör att man nästa gång baserar sitt kommande arbete på dessa erfarenheter. Naturligtvis försöker alla som arbetar inom medicin också dela erfarenheter och kunskap med varandra, så att man exempelvis inte behöver göra om ett misstag som någon annan gjort, eller att man lyckas snabbt och bra utan att behöva prova sig fram under flera års tid. Den här teoretiska baskunskapen blandat med erfarenheter skapar olika kompotter och färgpoletter av råd och svar som ibland kan te sig väldigt märkliga för den som får svaren levererade av olika personer. Dessutom - icke att förglömma - så inverkar också ”expertens” egna livsval, erfarenheter och personlighet enormt mycket. Vissa har exempelvis haft egen erfarenhet av smärta medan andra inte haft det, vilket naturligtvis gör att den personen som inte upplevt smärta, får svårare att relatera. Jag kan ju omöjligt veta hur det känns att hoppa fallskärm, om jag aldrig provat utan bara läst om hur känslan upplevs. Man måste helt enkelt göra lite research på egen hand och försöka hitta en expert inom det område du söker för. Ibland kan det vara värt både tid och pengar att göra ett par olika besök för att skapa en referensbild och jämföra, se vad som stämmer bäst överens med din egen kunskap, research och erfarenhet, i kombination med vem du också fått bäst förtroende för och som passar din personkemi. Detta är minst lika viktigt. Men… säger du då, jag blir ju bara ännu mer förvirrad med fler svar och fler personer. Dessutom gillar jag alla jag träffat. Vem ska jag då välja att lyssna på? Bra, säger jag då. Du har en positiv inställning och social kompetens. Du har dessutom kommit till insikten om att ju mer man lär sig, ju mer inser man vad lite man kan. Det är så här livet fungerar. Det finns inget absolut rätt eller fel - vi måste komma till ro med detta. Först då kan vi börja lita på vår intuition och lägga grund för en egen kunskap och utveckling som vi tillsammans med våra duktiga medmänniskor kan bygga vidare på. Det här gäller inte bara inom området hund utan alla områden i livet. Livet är en fantastisk skola och det är inte bara målet att komma fram som räknas utan också vägen dit! Självklart finns bättre och sämre råd, bättre och sämre kunskap. En del vägar till Rom kan ju bli onödigt knaggliga och skakiga på vägen, men till slut når du fram ändå. Endel vägar passar vissa bättre, endel passar det sämre. Det gäller att finna sin egen väg och bli vän med att det kan ta lite tid. Önskar du fler infallsvinklar, mer tips, råd, ideér och lärdom av mina års kunskap och erfarenhet så är du varmt välkommen att bli medlem på Dog Totalitys medlemssida.
  • Hur vet jag om min hund har ont?
    Många gånger kanske man som människa inte förstår att hunden har ont. Eftersom man inte kan fråga och hundar som regel inte klagar, så är det lätt att smärta eller värk upptäcks först efter att en lång tid passerat. Man måste tänka på att det finns flera olika typer av värk och smärta och att detta också kan bero på många olika orsaker. Smärtområdet är stort och komplext. Här följer en kort tänkvärd information att lägga på minnet. Smärta kan graderas. Om man själv upplevt smärta vet man att smärtan kan variera allt ifrån knappt uthärdlig till att bara göra lite ont. När en hund stannar upp och inte vill gå, skriker till eller ligger och gnyr så har den som regel väldigt ont. Då har det antingen inträffat något akut eller pågått under lång tid och tillslut rinner bägaren över. På människor använder man ofta en smärtskala från 1-10. Alla individer är väldigt olika - både människor och djur. Smärtupplevelsen är olika och inget är rätt eller fel. Värk brukar benämnas som en mer molande upplevelse och ”styrs” av andra smärtfibrer. Olika smärtfibrer förmedlar olika hastighet, förnimmelse och hastighet av smärta men är också den individuell, eftersom själva upplevelsen av smärtan tas emot väldigt olika hos olika individer. Smärtan tolkas i hjärnan. Tolkningen beror på en rad olika faktorer som kopplas till känslor, såsom bland annat tidigare erfarenheter och rädslor. Känslor kopplat till rädsla och oro kan förstärka smärta och värk. Vissa individer är mer smärt-tåliga och många gånger är just dessa individer mindre känsliga och orädda generellt. Långvarig smärta eller värk påverkar oss både emotionellt och fysiskt. Inom veterinärvården hör man ofta människor beskriva sina hundar - att den inte har ont, eftersom den fortfarande vill leka och springa omkring på promenaden. Man måste komma ihåg att när man gör något roligt eller är upptagen med annat, så är också hjärnan upptagen med annat. Det innebär att smärta/värk som ligger lägre på skalan inte tas emot av hjärnan - det kommer som regel senare, när hunden är i vila. Självklart ska man inte heller gå omkring hela hundens liv och oroa sig för att den ständigt har ont. Man måste komma ihåg att livet är en färgskala och allt är inte svart eller vitt. Man kan ha lite ont kortare perioder som sedan passerar. Det finns många hundfamiljer som ständigt går omkring och oroar sig för om hunden har ont eller inte. Det blir inte bra för någon part. Det bästa du kan göra som hundförälder är att lära känna din hund och lära dig tolka hundens språk och signaler. Du har tur som lever i Sverige, där vi faktiskt har kommit väldigt långt med att vilja förstå och leva i samklang med våra fantastiska familjemedlemmar - hundarna. Det finns en jättestor tillgång i vårt land, både av väldigt kompetent, kunnig och omsorgsfull medicinsk vårdpersonal, fysioterapeuter, instruktörer, etologer, hundpsykologer etc. som kan hjälpa dig att utvecklas tillsammans med din vän. Den bästa vägen till att känna din hund och veta hur den mår är att själv lära dig att hantera och undersöka en hunds fysik, samt att regelbundet göra både en veterinärkontroll och undersökning hos sjukgymnast regelbundet. Om du gör en veterinär och fysioterapeutkontroll en gång per år så slipper du oroa dig för att du missar hur din hund mår och i takt med detta kommer du också att lägga till i din kunskapsbank om du missat något eller alternativt att din känsla och egna undersökning varit helt rätt. Om du är nyfiken på att lära dig mer om undersökning, hantering och smärta är du varmt välkommen att bli medlem på Dog Totalitys medlemssida. Hoppas vi ses!
  • Vilka typer av besvär i rörelseapparaten kan man rehabilitera?
    Att rehabilitera innebär att man finner ett optimalt sätt att återgå till tidigare hälsa, funktion och aktivitet. Alla problem i rörelseapparaten kan rehabiliteras men naturligtvis beror den målsättning man kan ha på skadans art och omfattning. Det finns en mängd parametrar som styr vilket resultat man kan uppnå - allt ifrån individuella skillnader, fysiologiska/anatomiska/medicinska faktorer såsom ålder, ras och kroppskonstitution hos olika hundar. Det alla har gemensamt är att man i stort sett alltid - utifrån den status man i dagsläget har - kan identifiera och förbättra en individs obalanser, dysfunktioner och problematik. Ingenting blir bättre av att göra just ingenting. Idag är rehabilitering ett omfattande område som vuxit sig stort - av den enkla anledningen att det har hjälpt tusentals hundar till en ökad livskvalitet. Det finns naturligtvis fortfarande vissa som har uppfattningen att rehab är onödigt och tyvärr också många som brister i förmågan att läsa av, om en hund mår bra eller inte. Därför är det oerhört viktigt att ta hjälp av någon som både har kunskap och förmåga att undersöka hundens rörelseapparat - skelett, leder, muskulatur, senor/ligament - och lika viktigt - att tillsammans med hundägaren läsa av och tolka hundens språk och signaler. Brister man i denna förmåga kan undersökningen i sig vara helt förkastlig. Det behöver inte heller alltid vara en skada eller ett stort problem i en rehabiliteringsprocess. Det kan handla om att fånga upp ett problem i tidigt skede eller att stoppa en negativ nedåtgående spiral vid exempelvis ökad ålder. Rörelseapparaten är gjord för just rörelse. Om man ser att sin hund vill röra sig mindre eller får svårt att utföra rörelser som tidigare inte varit ett problem, är det troligtvis inte så dumt att söka upp en fysioterapeut för att få lite hjälp och tips. Vi har en enormt stor variation av raser med olika kroppskonstitution, vilket gör att hundar har helt olika förutsättningar för hundsporter och fysisk aktivitet. Detta - tillsammans med allt fler hundsporter - kräver en ökad medvetenhet och kunskap om, hur man bäst tränar och tar hand om sin hunds fysik. Allt ifrån skador i rörelseapparatens olika vävnader, till ökad ålder, förslitning och problem kopplat till inaktivitet och variationer i kroppens uppbyggnad hos olika raser, gör att rehabilitering och friskvård är ett mycket viktigt område.
bottom of page